Projectes

PRIMER TRIMESTRE

Materials

SEGON TRIMESTRE

Electricitat

TERCER TRIMESTRE

Programació

Robòtica

Advertisements